چاپ ریسوگراف

چاپ ریسوگراف در واقع چاپی با کیفیت کمی پایین‌تر از افست ولی با سرعت 5000 برگ در ساعت است که در حال حاضر این مؤسسه قابلیت چاپ با 3 رنگ قرمز . سرمه ای و مشکی را دارد.

این نوع چاپ بیشتر برای چاپ اعلامیه، تراکت، تکثیر اوراق بیشتر از 100 برگ و … می‌باشد.

هزینه چاپ ریسوگراف تحریر 80 گرم A4 در تیراژ 1000 عدد 55.000 تومان می باشد.

چاپ ریسو گراف در تهران

نمونه کارهای مشابه