چاپ دیجیتال

این سیستم روشی است سریع برای دستیابی به چاپی با کیفیت و با تیراژ حتی یک نسخه.

در حال حاضر بیشترین اهمیت و کاربرد چاپ دیجیتال استفاده از سیستم اطلاعات متغیر است. از کاربردهای این سیستم میتـوان به چاپ کارت پرسنلی، کارت اینترنت، دعوت نامه و دیدن نمونه قبل از چاپ و … اشاره کرد

هزینه چاپ دیجیتال تحریر A4 در تیراژ 100 عدد هر برگ 600 تومان می باشد. هزینه چاپ دیجیتال گلاسه 135 گرم A4 در تیراژ 100 عدد هر برگ 800 تومان می باشد.

چاپ دیجیتال