قیمت تراکت تحریر

تراکت تحریر

چاپ تراکت تحریر با توجه به کیفیت کاغذ  چاپ تراکت  را ارزان تر تمام میکند ،  قیمت چاپ تراکت تحریر نسبت به چاپ های سیلک و ریسو کمی بالاتر بوده ولی چاپی با کیفیت تر را از مابابت چاپ تراکت تحریر فوری به شما ارائه می‌دهیم تا بتوانید تبلیغات خود را به مشتریان ارائه کنید.

با توجه به لحظه ای بودن قیمت ها برای اطمینان تماس بگیرید.

((برای دیدن جدول در موبایل خود به چپ و راست بکشید.))

تراکت تحریر 80 گرم
سایز فایلتیراژیکرو / دوروچاپ معمولیچاپ فوریچاپ یکروزه
قیمتتحویلقیمتتحویل
A4 290-200mm
1000 عددییکرو635/0008روز690/0003روز910/000
دورو915/0008روز980/0003روز1/270/000
2000 عددییکرو1/025/000//1/100/000//1/400/000
دورو1/350/000//1/450/000//1/850/000
5000 عددییکرو2/090/000//2/220/000//—-
دورو2/475/000//2/620/000//—-
A5 200-145mm
1000 عددییکرو320/0008روز348/0003 روز480/000
دورو400/000//500/000//660/000
2000 عددییکرو520/000//560/000//735/000
دورو675/000//725/000//945/000
5000 عددییکرو1/050/000//1/125/000//—-
دورو1/240/000//1/325/000//—-
A6 145-100mm
1000 عددییکرو160/0008روز180/0003روز260/000
دو رو230/000//250/000//350/000
2000 عددییکرو255/000//290/000//390/000
دورو335/000//355/000//230/000
5000 عددییکرو525/000//575/000//—-
دورو615/000//675/000//—-
B4 340-240mm
1000 عددییکروقیمت تلفنی8 روزقیمت تلفنی —-
دو روقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
2000 عددییکروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
دوروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
5000 عددییکروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
دوروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
B5 240-170mm
1000 عددییکروقیمت تلفنی8 روزهقیمت تلفنی3 روزه—-
دوروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
2000 عددییکروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
دوروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
5000 عددییکروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
دوروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
B6 170-120mm
1000 عددییکروقیمت تلفنی8 روزهقیمت تلفنی3 وزه—-
دو روقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
2000 عددییکروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
دوروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
5000 عددییکروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-
دوروقیمت تلفنی//قیمت تلفنی//—-

بروزرسانی در : شهریور 1401

سبد خرید
سایدبار
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.