قیمت تراکت تحریر

لیست قیمت تراکت | تعرفه چاپ تراکت

تراکت تحریر

چاپ تراکت تحریر با توجه به کیفیت کاغذ  چاپ تراکت  را ارزان تر تمام میکند ،  قیمت چاپ تراکت تحریر نسبت

به چاپ های سیلک و ریسو کمی بالاتر بوده ولی چاپی با کیفیت تر را از مابابت چاپ تراکت تحریر فوری  به

شما ارائه می‌دهیم تا بتوانید تبلیغات خود را به مشتریان ارائه کنید.

تراکت تحریر 80 گرم
سایز فایل تیراژ یکرو / دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200mm
1000 عددی یکرو 215/000 8روز 255/000 3روز 500/000
دو رو 285/000 // 320/000 3روز 600/000
2000 عددی یکرو 345/000 // 390/000 // 600/000
دورو 425/000 // 470/000 // 800/000
5000 عددی یکرو 720/000 // 780/000 // —-
دورو 805/000 // 870/000 // —-
A5 200-145mm
1000 عددی یک رو 120/000 8روز 1500/000 3 روز 300/000
دو رو 150/000 // 195/000 // 350/000
2000 عددی یکرو 175/000 // 230/000 // 350/000
دورو 220/000 // 270/000 // 400/000
5000 عددی یکرو 370/000 // 420/000 // —-
دورو 420/000 // 470/000 // —-
A6 145-100mm
1000 عددی یک رو 60/000 8روز 80/000 3روز 150/000
دو رو 80/000 // 100/000 // 200/000
2000 عددی یکرو 100/000 // 120/000 // 200/000
دورو 120/000 // 150/000 // 250/000
5000 عددی یکرو 195/000 // 240/000 // —-
دورو 210/000 260/000 // —-
B4 340-240mm
1000 عددی یک رو 325/000 8 روز 370/000 3 روز —-
دو رو 455/000 // 490/000 // —-
2000 عددی یکرو 510/000 // 560/000 // —-
دورو 650/000 // 700/000 // —-
5000 عددی یکرو 1/050/000 // 1/100/000 // —-
دورو 1/220/000 // 1/270/000 // —-
B5 240-170mm
1000 عددی یک رو 170/000 8 روزه 200/000 3 روزه —-
دو رو 240/000 // 280/000 // —-
2000 عددی یکرو 265/000 // 310/000 // —-
دورو 340/000 // 385/000 // —-
5000 عددی یکرو 530/000 // 585/000 // —-
دورو 620/000 // 670/000 // —-
B6 170-120mm
1000 عددی یک رو 95/000 8 روزه 120/000 3 وزه —-
دو رو 130/000 // 170/000 // —-
2000 عددی یکرو 150/000 // 190/000 // —-
دورو 180/000 // 255/000 // —-
5000 عددی یکرو 275/000 // 325/000 // —-
دورو 320/000 // 370/000 // —-

    عنوان

    آیا این مقاله مفید بود ؟
    Sending
    امتیاز 5 (3 رای)