قیمت فرم های یکروزه

تعرفه چاپ فوری یکروزه

 قیمت فرم های یکروزه

چاپ فوری کارت ویزیت  همواره مورد توجه قرار گرفته است ، قیمت فرم های یکروزه و فرمهای یکروزه برای چاپ فوری کارت ویزیت ،

چاپ فوری کاتالوگ ، چاپ فوری اوراق اداری مورد استفاده قرار میگیرد.

قیمت فرم های یکروزه  و چاپ فوری کارت ویزیت با توجه به نوسانات بازار تغییر میکند.

قیمت فرم های یکروزه به تومان است.

فرم های یکروزه
کارت ویزیت
سایز فایل نام محصول یکرو / دورو
قیمت توضیحات
48-85
سلفون مات یک رو  80/000 ———-
دورو  100/000 ———-
سلفون براق یک رو  80/000 ———-
دورو  120/000 ———-
55-85
سلفون

مات /براق دور گرد

یک رو 170/000 ارسال نیم بها
دورو 170/000 ارسال نیم بها
لمینیت براق دور گرد یک رو 280/000 ارسال نیم بها
دورو 280/000 ارسال نیم بها
تراکت گلاسه 135 گرم

A4

200-290

2000 عددی یک رو 650/000 ارسال رایگان
دو رو  750/000 ارسال رایگان

A5

200-290

2000 عددی یک رو  350/000 ارسال رایگان
دو رو  380/000 ارسال رایگان

A6

100-145

2000 عددی یک رو  200/000 ارسال نیم بها
دو رو  250/000 ارسال نیم بها
تراکت تحریر 80 گرم

A4

200-290

2000 عددی یک رو  500/000 ارسال رایگان
دو رو  600/000 ارسال رایگان

A5

200-145

2000 عددی یک رو  300/000 ارسال رایگان
دو رو  350/000 ارسال رایگان

A6

100-145

2000 عددی یک رو  200/000 ارسال نیم بها
دو رو  250/000 ارسال نیم بها
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی )

A4

210-297

2000 عددی یک رو 600/000 ارسال رایگان
دو رو  700/000 ارسال رایگان

A5

210-148

2000 عددی یک رو  350/000 ارسال رایگان
دو رو  400/000 ارسال رایگان

A6

105-148

2000 عددی یک رو  200/000 ارسال نیم بها
دو رو  250/000 ارسال نیم بها
Sending
امتیاز 5 (7 رای)