قیمت ویزیت های ساده

تعرفه چاپ کارت ویزیت ، کارت ویزیت فوری

قیمت چاپ کارت ویزیت های ساده

کارت ویزیت فوری  بدلیل متنوع بودن سفارشات مورد توجه عموم است و چاپ فوری کارت ویزیت  کار تخصصی می باشد که تعرفه چاپ کارت ویزیتبه شرح ذیل می باشد.

ویزیت های ساده با طراحی ( هزار عددی )
سایز فایلنام محصولیک رو / دوروچاپ فوریچاپ یکروزه
قیمتتحویل
85 – 48 میلیمتر
گلاسه یووییک رو55/0002روزه—-
دورو75/0002روزه—-
سلفون ماتیک رو55/0002روزه75/000
دورو75/0002روزه95/000
سلفون براقیک رو55/0002روزه75/000
دورو75/0002روزه95/000
کتان امباسیک رو60/0002روزه—-
دورو70/0002روزه—-
کتان آلمانیک رو80/0002روزه—-
دورو90/0002روزه—-
سوسمارییک رو65/0008 روز—-
دورو75/0008 روز—-
کتان پلاستیکیک رو——–12 روز—-
دورو——–12 روز—-
سلفون مات مخملییک رو120/0008 روز—-
دورو130/0008 روز—-
لیبل یووییک رو75/0003 روز90/000
دورو———-———-—-
لیبل سلفون براقیک رو70/0003 روز80/000
دورو———-———-—-
90 – 60 میلیمتر
سلفون براق دورگردیک رو———-3 روز130/000
دورو100/000//130/000
سلفون مات دورگردیک رو———-//130/000
دورو100/000//130/000
به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 5 (5 رای)