قیمت ویزیت های ساده

تعرفه چاپ کارت ویزیت ، کارت ویزیت فوری

قیمت چاپ کارت ویزیت های ساده

کارت ویزیت فوری  بدلیل متنوع بودن سفارشات مورد توجه عموم است و چاپ فوری کارت ویزیت  کار تخصصی می باشد که تعرفه چاپ کارت ویزیتبه شرح ذیل می باشد.

ویزیت های ساده با طراحی ( هزار عددی )
سایز فایل نام محصول یک رو / دورو چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل
85 – 48 میلیمتر
گلاسه یووی یک رو 60/000 2روزه —-
دورو 70/000 2روزه —-
سلفون مات یک رو 55/000 2روزه 80/000
دورو 75/000 2روزه 120/000
سلفون براق یک رو 55/000 2روزه 80/000
دورو 75/000 2روزه 120/000
کتان امباس یک رو 80/000 2روزه —-
دورو 100/000 2روزه —-
کتان آلمان یک رو 120/000 2روزه —-
دورو 130/000 2روزه —-
سوسماری یک رو ——– 8 روز —-
دورو ——– 8 روز —-
کتان پلاستیک یک رو ——– 12 روز —-
دورو ——– 12 روز —-
سلفون مات مخملی یک رو ——– 8 روز —-
دورو ——– 8 روز —-
لیبل یووی یک رو 85/000 3 روز 90/000
دورو ———- ———- —-
لیبل سلفون براق یک رو 85/000 3 روز 100/000
دورو ———- ———- —-
90 – 60 میلیمتر
سلفون براق دورگرد یک رو ———- 3 روز 170/000
دورو 110/000 // 170/000
سلفون مات دورگرد یک رو ———- // 170/000
دورو 110/000 // 170/000
به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 5 (5 رای)