قیمت ویزیت های ساده

تعرفه چاپ کارت ویزیت ، کارت ویزیت فوری

قیمت چاپ کارت ویزیت های ساده

کارت ویزیت فوری  بدلیل متنوع بودن سفارشات مورد توجه عموم است و چاپ فوری کارت ویزیت  کار تخصصی می باشد که تعرفه چاپ کارت ویزیتبه شرح ذیل می باشد.

ویزیت های ساده با طراحی ( هزار عددی )
سایز فایلنام محصولیک رو / دوروچاپ فوریچاپ یکروزه
قیمتتحویل
85 – 48 میلیمتر
گلاسه یووییک رو30/0002روزه—-
دورو35/0002روزه—-
سلفون ماتیک رو30/0002روزه40/000
دورو35/0002روزه50/000
سلفون براقیک رو30/0002روزه40/000
دورو35/0002روزه50/000
کتان امباسیک رو30/0002روزه—-
دورو35/0002روزه—-
کتان آلمانیک رو45/0002روزه—-
دورو50/0002روزه—-
سوسمارییک رو40/0008 روز—-
دورو50/0008 روز—-
کتان پلاستیکیک رو40/00012 روز—-
دورو50/00012 روز—-
سلفون مات مخملییک رو60/0008 روز—-
دورو70/0008 روز—-
لیبل یووییک رو35/0003 روز50/000
دورو———-———-—-
لیبل سلفون براقیک رو35/0003 روز50/000
دورو———-———-—-
90 – 60 میلیمتر
سلفون براق دورگردیک رو———-3 روز90/000
دورو65/000//90/000
سلفون مات دورگردیک رو———-//90/000
دورو65/000//90/000
به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 5 (4 رای)