فیلم و زینک

لیتوگرافی چیست؟ فیلم چیست؟ زینک چیست؟

تعریف فیلم و زینك: پس از اینکه مجله یا روزنامه ای از بخش حروف چینی خارج شد مسئولیت ادامه كاربه بخش دیگری از تشكیلات تولید محول می شود كه به صورت یك محیط كاری مستقل و جدا حركت می كند. تهیه زینك چاپ مستقل برانجام مراحل متعدد عكاسی است .اولین شعبه این كار به استدیوی دوربین عكاسی Camera studio یا به طور خلاصه به شعبه عكاسی معروف است.
در این شعبه فیلم های نگاتیو یا پزتیو را تهیه می كنندو برای تهیه زینك آنها را به كارمی برند.همه عكسها یت به صورت تصاویر خطی ، مانند نقاشی های سیاه و سفید و نمودارها و طرح های هنری یا به صورت رنگی ،مانند عكسی با رنگهای فراوان و فاقد خطوط مشخص هستند.هر یك از این دو نوع عكس نیازمند روشهای گوناگون عكاسی اند. عكاسی از تصویر خطی برای تهیه فیلم نگاتیو بسیار راحت است چرا كه همه چیز در تصویر وارونه شده و همه خطوط تیره تصویر به صورت خطوطی شفاف نمایان می شوند.این در حالی است كه زمینه سفید تصویر به صورت تیره یا مات جلوه می كند.
اما در تصاویری كه دارای زمینه سایه روشن هستند،مثل عكس سیاه و سفید ،لازم است تا تصاویر به الگوهای نقطه ای تجزیه شود.قسمت های تیره عكس با نقطه های درشت و قسمت های روش آن با نقطه های ریز ساخته می شود.چشم انسان از دور قادر به تشخیص این نقاط از یكدیگر نیست و آن ها را به صورت سایه می بینند.برای درك بهتر این مطالب می توان باذره بین به عكسی در روزنامه نگاه كنیم.متصدی دوربین برای تبدیل عكس به الگوی نقطه ای ،تصویر اصلی را از میان آن چه «ترام» نام دارد،عكاسی می كند.
صفحه ترام یك تكه فیلم است كه سطح آن پرازنقاط ریز و متراكم است .
درنتیجه به دلیل وجود ترام درهنگام عكاسی ،نگاتیو عكس به صورت الگوی نقطه ای تولید می شود. تصاویر رنگی: با نگاه به یك مجله، متوجه تصاویر رنگی بت تركیبی از رنگ های مختلف می شوید.این تصاویر رنگی زیبا پس از تفكیك به وسیله ترام توسط عكاس و با تعیین میزان رنگ مورد نیاز به دست می آیند.چاپچی فقط با استفاده از چهار رنگ آبی،زرد،قرمز،مشكی موفق به خلق رنگهای بسیار متنوع می شود.
درنتیجه به دلیل وجود ترام درهنگام عكاسی ،نگاتیو عكس به صورت الگوی نقطه ای تولید می شود. تصاویر رنگی: با نگاه به یك مجله، متوجه تصاویر رنگی بت تركیبی از رنگ های مختلف می شوید.این تصاویر رنگی زیبا پس از تفكیك به وسیله ترام توسط عكاس و با تعیین میزان رنگ مورد نیاز به دست می آیند.چاپچی فقط با استفاده از چهار رنگ آبی،زرد،قرمز،مشكی موفق به خلق رنگهای بسیار متنوع می شود.
در بخش چاپ ،به هنگام نگاه كردن به تصویر زیبایی كه با چهاررنگ چاپ شده باشد،اصطلاحاً گفته می شودكه «ترام هایش روی هم خورده »واقیعت این است كه رنگها «ترام ها»كنارهم چاپ می شوند،زیرا اگر روی یكدیگر چاپ شوند،عمل تركیب رنگ انجام نمی شود.برای اینکه عمل تركیب رنگ انجام شود عكاس در موقع تفكیك به ترام هر رنگ زتویه ای خاص می دهد تا هنگام چاپ روی یكدیگر قرار نگیرند.چاپی برای خلق چنین اثری به چهار زینك از یك تصویر رنگی نیاز دارد .
.یك زینك برای چاپ آبی ،یك زینك برای چاپ زرد، یكی برای قرمز،یكی هم برای چاپ مشكی.بنابراین در یك تصویر رنگی ،چهاررنگ بالا باید از یكدیگر تجزیه شوند.این كار را متصدی دوربین انجام می دهد.از او یك تصویر رنگی چهار بار عكاسی می كند و در دوربین خود هربار از یك فیلتر شیشه ای با رنگی متفاوت بهره می گیرد.همچنین در هر نوبت عكاسی در ترام استفاده می شود بنابراین هررنگ به صورت الگوی نقطه ای یا ترام نیز می آید. امروزه دیگر مانند گذشته از فیلترهای رنگی استفاده نمی شود بلكه تجزیه رنگ به طور خودكار در دستگاه اسكنر انجام می گیرد این كار با گذراندن پرتویی از نور باریك و نقطه مانند بر سطح تصویر عملی میشود .
بازتابش این پرتو نور به دستگاه رایانه وارد می شود.رایانه رنگ ها را تجزیه كرده ،درشتی و ریزی رنگهای موجود در تصویر هماهنگی داشته باشد.محصول نهایی اسكنر عبارت است از چهار فیلم مجزا ،یعنی همان چهار رنگ اصلی چاپ كه از هر یك برای ساختن و تهیه یك زینك استفاده می شود. مونتاژ صفحه:مسئولیت بعدی در این روند برعهده مونتاژ كار است.
زمانی كه هر صفحه مستقل بر طرح ،عكس،نوشته،و جز این ها به عنوان صفحه كامل و بدون غلط تایید شده،از تمامی صفحات، فیلم نگاتیو تهیه می كنند.سپس فیلم های نگاتیو به ترتیب خاصی در كنار یكدیگرقرار گرفته،مونتاژ می شوند تا در نهایت برای تهیه و زینك از آنها استفاده می شود.
فیلم و زینک
ترتیب صفحات كتاب در مونتاژ اصلاً مشابه ترتیب صفحات در یك مجله نیست.دلیل این امر واضح و روشن است می توان با نگاه كردن به ابعاد آن دو به تفاوت آنها پی برد.برای باز بینی كارهای مونتاژ از فرم مونتاژ شده پیش از تهیه زینك بر روی كاغذ حساس اوزالید نمونه ای گرفته می شود.تا مسئول فنی آخرین بررسی ها انجام دهد اگر غلطی وجود داشته باشد یا تغییری لازم باشد مقرون به صرفه تر آن است كه پیش از تهیه زینك و شروع چاپ غلطها تصحیح شوندزیرا بعد از تهیه زینك چنین كاری مقرون به صرفه نیست .
تهیه زینك: تصاویر و مطالب چیده شده با روش نور دادن (عكاسی)از فیلم نگاتیو (منفی)به سطح زینك آلومینیومی منتقل می شود.سطح زینك پوشیده شده از یك ماده شیمیایی بسیار نازك است كه فیلم نگاتیو باید كاملاً برروی این سطح و در تماس مستقیم با آن قرار گیرد. این عمل با بكارگیری در چارچوب ویژه ای جهت تخلیة كامل هوای بین فیلم و زینگ انجام می شود كه در محیطی خلأ مانند كاملاً به هم می چسبد .
سپس این مجموعه زیر تابش نور مادون بنفش قرار گرفته از قسمت های شفاف فیلم نگاتیو نور عبور می كند و پوشش شیمیایی موجود بر سطح زینك را تحت تآثیر قرار می دهد . قسمت های تیرة فیلم نگاتیو از عبور ممانعت می كند و در نتیجه به هنگام ظاهر توان بدون تغییرباقی می مانند .
همچنین به هنگام كپی كردن از فیلم پزتیو (مثبت) وقتی نور از قسمت های تاریك عبور نمی كند سطح چاپ شونده باقی می ماند و قسمت های شفاف كه نور خورده با ظهور زینك از بین می روند .
به این ترتیب كه قسمت هایی از زینك كه نور مادون بنفش به آن رسیده به هنگام تماس با دارو از بین می روند و به آلومینیوم 99 درصد تبدیل شده به هنگام چاپ جاذب آن می شودو قسمتهایی كه نور مادون بنفش به آن نرسیده با شستن دارو از بین نمی روند و به هنگام چاپ به روش لیتوگرافی آماده شده است و چون ورقه ای نازک و انعطاف پذیر است آن را به دور سیلندر ماشین چاپ افست می بندند .
چاپ به روش لیتوگرافی بر مبنای این اصل استوار است كه چربی و آب با هم مخلوط نمی شوند.قسمتهایی از زینك كه مركب را به خود می گیرند،مكانهایی هستند كه تحت تابش نور قرار نگرفته اند .چاپ به این شکل شروع می شود كه ابتدا نوردهای آب و سپس نوردهای مركب بر سطح زینك ،آب و مركب می دهند و سپس قسمتهای مركب گرفته بر روی لاستیك منعكس می گردند و از روی لاستیك بر سطح كاغذ چاپ می شوند.
لیتوگرافی محل گرفتن فیلم و زینک را می گویند .
پس از آن كه زینك با روش یاد شده در بالا دید با ماده شیمییایی شسته و ظاهر می شورد . این ماده شیمیایی بر لایه موجود در سطح زینك تاثیر می نهد .
سبد خرید
سایدبار
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.