قیمت ست اداری

لیست قیمت محصولات

قیمت ست اداری

چاپ ست اداری به صورت عمومی و اختصاصی قابل چاپ میباشد ، چاپ ست اداری فوری در فرمهای اختصاصی بصورت یکروزه قابل انجام است و تعرفه چاپ فرم عمومی به شرح ذیل است.

ست اداری

مشخصاتقیمت
سربرگ A4سربرگ A5سربرگ A6پاکت نامهپاکت A4تحریر 80 گرمتحریر 100 گرمکتان 120 گرمتحویل
سری اول
 2000 2000 —— 1000 —– 540/000 620/000 690/000 8 روزه
سری دوم
 3000 —— —— 1000 —– 540/000 620/000690/000  8 روزه
سری سوم
1000 ———–1000 1000 590/000 690/000790/000 8 روزه
Sending
امتیاز 5 (2 رای)