قیمت ست اداری

لیست قیمت محصولات

قیمت ست اداری

چاپ ست اداری به صورت عمومی و اختصاصی قابل چاپ میباشد ، چاپ ست اداری فوری در فرمهای اختصاصی بصورت یکروزه قابل انجام است و تعرفه چاپ فرم عمومی به شرح ذیل است.

ست اداری

مشخصات قیمت
سربرگ A4 سربرگ A5 سربرگ A6 پاکت نامه پاکت A4 تحریر 80 گرم تحریر 100 گرم کتان 120 گرم تحویل
سری اول
 2000  2000  ——  1000  —– 1/220/000  1/600/000  2/050/000  8 روزه
سری دوم
 3000  ——  ——  1000  —– 1/220/000  1/600/000  2/050/000   8 روزه
سری سوم
1000  —— —– 1000  1000 1/400/000 1/800/000 2/400/000  8 روزه
Sending
امتیاز 5 (1 رای)