قیمت ست اداری

لیست قیمت محصولات

قیمت ست اداری

چاپ ست اداری به صورت عمومی و اختصاصی قابل چاپ میباشد ، چاپ ست اداری فوری در فرمهای اختصاصی بصورت یکروزه قابل انجام است و تعرفه چاپ فرم عمومی به شرح ذیل است.

ست اداری

مشخصاتقیمت
سربرگ A4سربرگ A5سربرگ A6پاکت نامهپاکت A4تحریر 80 گرمتحریر 100 گرمکتان 120 گرمتحویل
سری اول
 2000 2000 —— 1000 —–1/220/000 1/600/000 2/050/000 8 روزه
سری دوم
 3000 —— —— 1000 —–1/220/000 1/600/000 2/050/000  8 روزه
سری سوم
1000 ———–1000 10001/400/0001/800/0002/400/000 8 روزه
Sending
امتیاز 5 (3 رای)