قیمت تراکت گلاسه

لیست قیمت تراکت گلاسه | تعرفه تراکت گلاسه

 قیمت چاپ تراکت گلاسه

تراکت گلاسه 135 گرم 120 گرم
سایز فایل تیراژ یکرو/دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200
1000 عددی یکرو 250/000 8 روز 2950/000 3 روز 500/000 —— —— —— ——
دورو 320/000 8 روز 360/000 3 روز 650/000 —— —— —— ——
2000 عددی یکرو 420/000 8 روز 470/000 3 روز 700/000 —— 8 روز —— ——
دورو 495/000 8 روز 540/000 3 روز 850/000 —— 8 روز —— ——
5000 عددی یکرو 895/000 8 روز 940/000 3 روز —— —— 8 روز —— 3 روز
دورو 985/000 8 روز 1/020/000 3 روز —— —— 8 روز —— 3 روز
A5 200-145
1000 عددی یکرو 130/000 8روز 160/000 3 روز 350/000 —— —— —— ——
دورو 160/000 8 روز 210/000 3 روز 400/000 —— —— —— ——
2000 عددی یکرو 220/000 8 روز 265/000 3 روز 400/000 —— —— —— ——
دورو 255/000 8 روز 30/000 3 روز 450/000 —— —— —— ——
5000 عددی یکرو 460/000 8 روز 500/000 3 روز —— —— —— —— ——
دورو 500/000 8 روز 550/000 3 روز —— —— —— —— ——

A6 145-100

1000 عددی یکرو 65/000 8روز 85/000 3 روز 200/000 —— —— —— ——
دورو 85/000 8 روز 100/000 3 روز 240/000 —— —— —— ——
2000 عددی یکرو 100/000 8 روز 120/000 3 روز 240/000 —— —— —— ——
دورو 120/000 8 روز 140/000 3 روز 300/000 —— —— —— ——
5000 عددی یکرو 240/000 8 روز 285/000 3 روز —— —— —— —— ——
دورو 270/000 8 روز 300/000 3 روز —— —— —— —— ——
B4 340-240
1000 عددی یکرو 390/000 8روز 420/000 3 روز ——
دورو 515/000 8 روز 550/000 3 روز ——
2000 عددی یکرو 630/000 8 روز 670/000 3 روز ——
دورو 780/000 8 روز 830/000 3 روز ——
5000 عددی یکرو 1/350/000 8 روز 1/395/000 3 روز ——
دورو 1/530/000 8 روز 1/570/000 3 روز ——
B5 240-170
1000 عددی یکرو 200/000 8روز 240/000 3 روز ——
دورو 275/000 8 روز 310/000 3 روز ——
2000 عددی یکرو 330/000 8 روز 375/000 3 روز ——
دورو 405/000 8 روز 450/000 3 روز ——
5000 عددی یکرو 690/000 8 روز 730/000 3 روز ——
دورو 770/000 8 روز 820/000 3 روز ——
B6 170-120MM
1000 عددی یکرو 110/000 8 روز 130/000 3 روز ——
دورو 150/000 8 روز 160/000 3 روز ——
2000 عددی یکرو 180/000 8 روز 200/000 3 روز ——
دورو 210/000 8 روز 240/000 3 روز ——
5000 عددی یکرو 350/000 8 روز 400/000 3 روز ——
دورو 400/000 8 روز 450/000 3 روز ——

 

 

به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 4.75 (8 رای)