قیمت تراکت گلاسه

لیست قیمت تراکت گلاسه | تعرفه تراکت گلاسه

 قیمت چاپ تراکت گلاسه

تراکت گلاسه135 گرم120 گرم
سایز فایلتیراژیکرو/دوروچاپ معمولیچاپ فوریچاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولیچاپ فوری
قیمتتحویلقیمتتحویلقیمتتحویلقیمتتحویل
A4 290-200
1000 عددییکرو94/0008 روز145/0003 روز300/000————————
دورو138/0008 روز190/0003 روز340/000————————
2000 عددییکرو139/0008 روز190/0003 روز380/000130/0008 روز190/000——
دورو179/0008 روز230/0003 روز420/000170/0008 روز220/000——
5000 عددییکرو293/0008 روز355/0003 روز——270/0008 روز340/0003 روز
دورو337/0008 روز400/0003 روز——312/0008 روز390/0003 روز
A5 200-145
1000 عددییکرو47/0008روز95/0003 روز170/000————————
دورو69/0008 روز110/0003 روز180/000————————
2000 عددییکرو69/0008 روز110/0003 روز200/00065/0008 روز110/0003 روز
دورو89/0008 روز130/0003 روز220/00085/0008 روز140/0003 روز
5000 عددییکرو143/0008 روز190/0003 روز——115/0008 روز180/0003 روز
دورو168/0008 روز210/0003 روز——130/0008 روز210/0003 روز

A6 145-100

1000 عددییکرو23/0008روز50/0003 روز80/000————————
دورو34/0008 روز60/0003 روز90/000————————
2000 عددییکرو34/0008 روز60/0003 روز90/00033/0008 روز60/0003 روز
دورو44/0008 روز80/0003 روز110/00043/0008 روز70/0003 روز
5000 عددییکرو71/0008 روز110/0003 روز——68/0008 روز110/0003 روز
دورو84/0008 روز120/0003 روز——78/0008 روز120/0003 روز
B4 340-240
1000 عددییکرو148/0008روز200/0003 روز——
دورو239/0008 روز280/0003 روز——
2000 عددییکرو224/0008 روز280/0003 روز——
دورو310/0008 روز370/0003 روز——
5000 عددییکرو438/0008 روز500/0003 روز——
دورو538/0008 روز600/0003 روز——
B5 240-170
1000 عددییکرو74/0008روز110/0003 روز——
دورو119/0008 روز160/0003 روز——
2000 عددییکرو111/0008 روز145/0003 روز——
دورو155/0008 روز190/0003 روز——
5000 عددییکرو218/0008 روز270/0003 روز——
دورو268/0008 روز320/0003 روز——
B6 170-120MM
1000 عددییکرو37/0008 روز60/0003 روز——
دورو59/0008 روز90/0003 روز——
2000 عددییکرو55/0008 روز90/0003 روز——
دورو77/0008 روز100/0003 روز——
5000 عددییکرو108/0008 روز150/0003 روز——
دورو133/0008 روز175/0003 روز——

 

 

به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 5 (4 رای)