قیمت تراکت گلاسه

لیست قیمت تراکت گلاسه | تعرفه تراکت گلاسه

 قیمت چاپ تراکت گلاسه

تراکت گلاسه135 گرم120 گرم
سایز فایلتیراژیکرو/دوروچاپ معمولیچاپ فوریچاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولیچاپ فوری
قیمتتحویلقیمتتحویلقیمتتحویلقیمتتحویل
A4 290-200
1000 عددییکرو230/0008 روز270/0003 روز500/000————————
دورو290/0008 روز330/0003 روز600/000————————
2000 عددییکرو350/0008 روز400/0003 روز700/000330/0008 روز370/000——
دورو430/0008 روز470/0003 روز800/000400/0008 روز450/000——
5000 عددییکرو750/0008 روز850/0003 روز——660/0008 روز700/0003 روز
دورو850/0008 روز950/0003 روز——750/0008 روز790/0003 روز
A5 200-145
1000 عددییکرو130/0008روز150/0003 روز300/000————————
دورو160/0008 روز190/0003 روز400/000————————
2000 عددییکرو190/0008 روز220/0003 روز400/000170/0008 روز200/0003 روز
دورو230/0008 روز260/0003 روز450/000210/0008 روز240/0003 روز
5000 عددییکرو390/0008 روز450/0003 روز——350/0008 روز400/0003 روز
دورو450/0008 روز500/0003 روز——390/0008 روز430/0003 روز

A6 145-100

1000 عددییکرو70/0008روز90/0003 روز170/000————————
دورو85/0008 روز100/0003 روز220/000————————
2000 عددییکرو100/0008 روز120/0003 روز200/00095/0008 روز110/0003 روز
دورو120/0008 روز140/0003 روز300/000110/0008 روز120/0003 روز
5000 عددییکرو210/0008 روز230/0003 روز——190/0008 روز210/0003 روز
دورو240/0008 روز280/0003 روز——210/0008 روز250/0003 روز
B4 340-240
1000 عددییکرو330/0008روز370/0003 روز——
دورو450/0008 روز500/0003 روز——
2000 عددییکرو530/0008 روز580/0003 روز——
دورو660/0008 روز700/0003 روز——
5000 عددییکرو1/200/0008 روز1/300/0003 روز——
دورو1/300/0008 روز1/400/0003 روز——
B5 240-170
1000 عددییکرو180/0008روز200/0003 روز——
دورو240/0008 روز260/0003 روز——
2000 عددییکرو280/0008 روز300/0003 روز——
دورو350/0008 روز370/0003 روز——
5000 عددییکرو560/0008 روز580/0003 روز——
دورو650/0008 روز680/0003 روز——
B6 170-120MM
1000 عددییکرو85/0008 روز95/0003 روز——
دورو120/0008 روز130/0003 روز——
2000 عددییکرو135/0008 روز145/0003 روز——
دورو170/0008 روز185/0003 روز——
5000 عددییکرو280/0008 روز295/0003 روز——
دورو320/0008 روز340/0003 روز——

 

 

به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 5 (6 رای)