قیمت تراکت گلاسه

 قیمت چاپ تراکت گلاسه

((برای دیدن جدول در موبایل خود به چپ و راست بکشید.))

تراکت گلاسه

135 گرم

120 گرم

سایز فایل

تیراژ

یکرو/دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

A4 290-200

1000 عددی

یکرو

450/000

8 روز

470/000

3 روز

550/000

——

——

——

——

دورو

570/000

8 روز

580/000

3 روز

650/000

——

——

——

——

2000 عددی

یکرو

750/000

8 روز

770/000

3 روز

800/000

——

8 روز

——

——

دورو

880/000

8 روز

900/000

3 روز

950/000

——

8 روز

——

——

5000 عددی

یکرو

1/700/000

8 روز

1/650/000

3 روز

——

——

8 روز

——

3 روز

دورو

1/900/000

8 روز

1/800/000

3 روز

——

——

8 روز

——

3 روز

A5 200-145

1000 عددی

یکرو

230/000

8روز

250/000

3 روز

330/000

——

——

——

——

دورو

295/000

8 روز

310/000

3 روز

390/000

——

——

——

——

2000 عددی

یکرو

380/000

8 روز

400/000

3 روز

450/000

——

——

——

——

دورو

460/000

8 روز

490/000

3 روز

530/000

——

——

——

——

5000 عددی

یکرو

820/000

8 روز

840/000

3 روز

——

——

——

——

——

دورو

895/000

8 روز

920/000

3 روز

——

——

——

——

——

A6 145-100

1000 عددی

یکرو

120/000

8روز

130/000

3 روز

160/000

——

——

——

——

دورو

150/000

8 روز

170/000

3 روز

190/000

——

——

——

——

2000 عددی

یکرو

200/000

8 روز

210/000

3 روز

260/000

——

——

——

——

دورو

240/000

8 روز

280/000

3 روز

300/000

——

——

——

——

5000 عددی

یکرو

420/000

8 روز

450/000

3 روز

——

——

——

——

——

دورو

470/000

8 روز

490/000

3 روز

——

——

——

——

——

B4 340-240

1000 عددی

یکرو

تلفنی

8روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

2000 عددی

یکرو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

5000 عددی

یکرو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

B5 240-170

1000 عددی

یکرو

تلفنی

8روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

2000 عددی

یکرو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

5000 عددی

یکرو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

B6 170-120MM

1000 عددی

یکرو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

2000 عددی

یکرو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

5000 عددی

یکرو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    
سبد خرید
سایدبار

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟