قیمت تراکت گلاسه

 قیمت چاپ تراکت گلاسه

به دلیل لحظه ای بودن قیمت ها برای اطمینان تماس بگیرید.

((برای دیدن جدول در موبایل خود به چپ و راست بکشید.))

تراکت گلاسه

135 گرم

120 گرم

سایز فایل

تیراژ

یکرو/دورو

چاپ معمولی

چاپ فوری

چاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولی

چاپ فوری

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

قیمت

تحویل

A4 290-200

1000 عددی

یکرو

725/000

6-7 روز

780/000

3 روز

تلفنی

——

——

——

——

دورو

1/000/000

6-7 روز

1/160/000

3 روز

تلفنی

——

——

——

——

2000 عددی

یکرو

1/196/000

6-7 روز

1/290/000

3 روز

1/650/000

——

8 روز

——

——

دورو

1/590/000

6-7 روز

1/630/000

3 روز

2/070/000

——

8 روز

——

——

5000 عددی

یکرو

2/450/000

6-7 روز

2/600/000

3 روز

——

——

8 روز

——

3 روز

دورو

2/800/000

6-7 روز

2/900/000

3 روز

——

——

8 روز

——

3 روز

A5 200-145

1000 عددی

یکرو

365/000

6-7 روز

400/000

3 روز

تلفنی

——

——

——

——

دورو

500/000

6-7 روز

540/000

3 روز

تلفنی

——

——

——

——

2000 عددی

یکرو

600/000

6-7 روز

650/000

3 روز

855/000

——

——

——

——

دورو

765/000

6-7 روز

820/000

3 روز

1/065/000

——

——

——

——

5000 عددی

یکرو

1/260/000

6-7 روز

1/300/000

3 روز

——

——

——

——

——

دورو

1/400/000

6-7 روز

1/500/000

3 روز

——

——

——

——

——

A6 145-100

1000 عددی

یکرو

185/000

6-7 روز

205/000

3 روز

تلفنی

——

——

——

——

دورو

250/000

6-7 روز

275/000

3 روز

تلفنی

——

——

——

——

2000 عددی

یکرو

300/000

6-7 روز

330/000

3 روز

450/000

——

——

——

——

دورو

368/000

6-7 روز

415/000

3 روز

555/000

——

——

——

——

5000 عددی

یکرو

635/000

6-7 روز

664/000

3 روز

——

——

——

——

——

دورو

700/000

6-7 روز

790/000

3 روز

——

——

——

——

——

B4 340-240

1000 عددی

یکرو

تلفنی

8روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

2000 عددی

یکرو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

5000 عددی

یکرو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

B5 240-170

1000 عددی

یکرو

تلفنی

8روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

2000 عددی

یکرو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

5000 عددی

یکرو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

B6 170-120MM

1000 عددی

یکرو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

2000 عددی

یکرو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

5000 عددی

یکرو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

دورو

تلفنی

8 روز

تلفنی

3 روز

——

    

بروزرسانی در : شهریور 1401

سبد خرید
سایدبار
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.