ست اداری

لیست قیمت محصولات

ست اداری

ست اداری

مشخصاتقیمت
سربرگ A4سربرگ A5سربرگ A6پاکت نامهپاکت A4تحریر 80 گرمتحریر 100 گرمکتان 120 گرمتحویل
سری اول
 2000 2000 —— 1000 —– 440/000 480/000 570/000 8 روزه
سری دوم
 3000 —— —— 1000 —– 440/000  480/000570/000  8 روزه
سری سوم
1000 ———–1000 1000 480/000 540/000640/000 8 روزه