قیمت فرم های یکروزه

تعرفه چاپ فوری یکروزه

لیست قیمت فرم های یکروزه

چاپ فوری یکروزه همواره مورد توجه قرار گرفته است ، فرمهای یکروزه برای چاپ فوری کارت ویزیت ، چاپ فوری کاتالوگ ، چاپ فوری اوراق اداری مورد استفاده قرار میگیرد.

فرم های یکروزه
کارت ویزیت
سایز فایلنام محصولیکرو / دورو
قیمتتوضیحات
48-85
سلفون ماتیک رو 100/000———-
دورو 120/000———-
سلفون براقیک رو 100/000———-
دورو 120/000———-
55-85
سلفون براق دور گردیک رو180/000ارسال نیم بها
دورو180/000ارسال نیم بها
سلفون مات دور گردیک رو180/000ارسال نیم بها
دورو180/000ارسال نیم بها
تراکت گلاسه 135 گرم

A4

200-290

2000 عددییک رو700/000ارسال رایگان
دو رو 850/000ارسال رایگان

A5

200-290

2000 عددییک رو 400/000ارسال رایگان
دو رو 500/000ارسال رایگان

A6

100-145

2000 عددییک رو 200/000ارسال نیم بها
دو رو 250/000ارسال نیم بها
تراکت تحریر 80 گرم

A4

200-290

2000 عددییک رو 600/000ارسال رایگان
دو رو 700/000ارسال رایگان

A5

200-145

2000 عددییک رو 350/000ارسال رایگان
دو رو 450/000ارسال رایگان

A6

100-145

2000 عددییک رو 200/000ارسال نیم بها
دو رو 300/000ارسال نیم بها
سربرگ تحریر 80 گرم (سایز واقعی )

A4

210-297

2000 عددییک رو700/000ارسال رایگان
دو رو 800/000ارسال رایگان

A5

210-148

2000 عددییک رو 500/000ارسال رایگان
دو رو 600/000ارسال رایگان

A6

105-148

2000 عددییک رو 250/000ارسال نیم بها
دو رو 300/000ارسال نیم بها
Sending
امتیاز 5 (6 رای)