قیمت تراکت تحریر

لیست قیمت تراکت | تعرفه چاپ تراکت

تراکت تحریر

چاپ تراکت تحریر با توجه به کیفیت کاغذ  چاپ تراکت  را ارزان تر تمام میکند ،  قیمت چاپ تراکت تحریر نسبت به چاپ های سیلک و ریسو کمی بالاتر بوده ولی چاپی با کیفیت تر را از مابابت چاپ تراکت تحریر فوری  به شما ارائه می‌دهیم تا بتوانید تبلیغات خود را به مشتریان ارائه کنید.

تراکت تحریر 80 گرم
سایز فایلتیراژیکرو / دوروچاپ معمولیچاپ فوریچاپ یکروزه
قیمتتحویلقیمتتحویل
A4 290-200mm
1000 عددییکرو82/0008روز135/0003روز255/000
دو رو119/000//175/0003روز300/000
2000 عددییکرو112/000//180/000//320/000
دورو154/000//200/000//400/000
5000 عددییکرو200/000//235/000//—-
دورو246/000//285/000//—-
A5 200-145mm
1000 عددییک رو41/0008روز80/0003 روز120/000
دو رو59/000//110/000//140/000
2000 عددییکرو55/000//95/000//150/000
دورو76/000//100/000//190/000
5000 عددییکرو100/000//150/000//—-
دورو122/000//170/000//—-
A6 145-100mm
1000 عددییک رو20/0008روز40/0003روز70/000
دو رو29/000//55/000//90/000
2000 عددییکرو27/000//55/000//80/000
دورو38/000//75/000//100/000
5000 عددییکرو50/000//85/000//—-
دورو61/00095/000//—-
B4 340-240mm
1000 عددییک رو122/0008 روز170/0003 روز—-
دو رو215/000//270/000//—-
2000 عددییکرو168/000//220/000//—-
دورو253/000//300/000//—-
5000 عددییکرو298/000//370/000//—-
دورو398/000//460/000//—-
B5 240-170mm
1000 عددییک رو61/0008 روزه90/0003 روزه—-
دو رو107/000//140/000//—-
2000 عددییکرو85/000//120/000//—-
دورو127/000//170/000//—-
5000 عددییکرو149/000//195/000//—-
دورو198/000//250/000//—-
B6 170-120mm
1000 عددییک رو30/0008 روزه50/0003 وزه—-
دو رو53/000//80/000//—-
2000 عددییکرو42/000//80/000//—-
دورو64/000//100/000//—-
5000 عددییکرو75/000//120/000//—-
دورو99/000//13/000//—-

    عنوان

    Sending
    امتیاز 5 (2 رای)